അനാഥ

mom2

 

പറക്കമുറ്റാത്ത കുട്ടികളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ തൃണവൽക്കരിച്ച് തങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്കായ്‌ വേർപിരിഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും അവളെ ആദ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു. അധികപ്പറ്റ് എങ്കിലും അച്ഛന്റെയും രണ്ടാനമ്മയുടെയും കൂടെ കഴിഞ്ഞുവന്ന അവളെ അച്ഛന്റെ മരണം തീർത്തും അനാഥയാക്കി. കൗമാരത്തിൽ എപ്പോളോ പ്രണയം നടിച്ച് തന്റെ കന്യകാത്വം കവർന്ന്, ആ ബീജം ഭ്രൂണമായെന്ന തിരിച്ചറിവു വന്നപ്പോൾ പോയിമറഞ്ഞ കാമുകനും അവളെ തനിച്ചാക്കി. പത്തുമാസത്തെ വളർച്ചയുടെ ഊറ്റത്തിൽ പുറത്തുവന്ന ആ ഭ്രൂണം കരയാനും ചിരിക്കാനും കളിക്കാനും തുടങ്ങി. ഏഴു മാസം വളർച്ചയെത്തിയ തന്റെ മകൾക്കും അനാഥത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ അനാഥ ചിരിച്ചു. ആ ചിരി കണ്ണീർമുത്തുകളായി കവിളിലൂടെ ഒലിച്ചു കയ്യിലെ നിഷ്കളങ്ക ബാല്യത്തിന്റെ ചുണ്ടിൽ വീണു. അമ്മയുടെ മുല ചുരന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ അവൾ ആ ഉപ്പുനീർ നുണഞ്ഞു..

-പരേതൻ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s